Verktøy jeg bruker

Dette redskapen vi bruker når skaft og køllehode skal skilles.

Dette er en Sky Pro som er den duppedingsen som vi snakket om i avsnittet. Hvordan foregår en kølletilpasning.