Skaft

Skaft er et vanskelig tema, grunnen til det er at skaft har så mange forskjellige egenskaper.

Vi snakker mye om flex point, bend point og kick point. Alle disse begrepene betyr det samme, det stedet på skaftet hvor buen er størst. Hvis vi legger skaftet i horisontalplanet når skaftet har størst belastning vil flex point, bend point og kick point, være der buen er høyest.


Tabellen her viser forskjellige skaft med bend point som high, mid og low. Ser du i kolonnen Raw Shaft Kick Point, så er det nesten ikke forskjell på distansen fra High til Low. Vi ser altså på 3 skaft HM-55R, HM40R og Low Torque R så er differansen i Kick Point bare 22/100 tomme hvilket er 5,588 mm. På jernene er toleransene enda trangere. Dette er vanskelig å måle, derfor bruker vi et apparat som måler frekvensen på skaftet og dets stivhet målt hver 5 tomme fra den butte enden til 11 tommer fra tuppen. Dette gir et korrekt bilde av skaftets stivhet langs hele skaftet og det kaller vi skaftets bøyningsprofil. Den er langt mer nøyaktig enn det som produsentene oppgir eks LARS. Ut i fra svinganalysen vil valget av skaftets egenskaper bli avgjort. Den analysen blir vurdert ut i fra svinghastighet, lengde på svingen, release og energien i svingen.

Produsentene oppgir skaftets stivhet i LARS, L=Ladies, A=Amatør, R=Regular, S=Stiff og XS=eksra stiff. Dette har ingen mening for en køllemaker, fordi forskjellige produsenter har sine egne definisjoner på hva som er LARS.